Anonim

För 50 år sedan var det en triviell fråga. Alla visste svaret: apernas förfader stannade kvar i träden, vår härstammade och gick till slättarna. Och det förklarade allt. Sedan på 1990-talet kunde paleontologer dock studera mikrofauna som var på samma plats och samtidigt till hominider med nya verktyg och kunskap: de var inte savannarter. Växtätare studerade: de var inte savannväxtätare. De analyserade fossiliserade pollen: det var inte av savann vegetation … Är evolutionens stora design som vi föreställde oss fel? Elaine Morgan diskuterar auktoritativa alternativ under en TED-konvention.

Elaine Morgan är forskare och författare av vetenskapsspridningsprogram för BBC.
TED är en ideell organisation vars syfte är "spridning av idéer", särskilt genom två internationella konferenser som hålls varje år i Long Beach (USA) och Edinburgh (Skottland). Vid dessa tillfällen ges experter, entusiaster, forskare och forskare upp till 18 minuter för att illustrera sina idéer för allmänheten: konferenserna, videofilmerade, läggs sedan online på organisationens webbplats, undertexter på olika språk tack vare arbetet med en mängd volontärer.