Anonim

Det finns fyra av tio italienska arbetare som påstår sig utsatta för betydande arbetsstress och klassificera sig som de mest störda i Europa. Orsakerna finns naturligtvis i de mycket höga nivåerna av försiktighet och arbetslöshet, men också för dem som har fast arbete, i de kontinuerliga spänningarna, i de pressande rytmerna och i konkurrensen. Speciellt för sju av tio beror stressen på omorganisationen av arbetsarrangemang och arbetsbelastning, medan för fem av tio på grund av bristen på samarbete med kollegor och överordnade, vilket kan leda till trakasserier och mobbning.

Utvecklingen. Uppgifterna kommer från en studie utförd av National Council of the Psychological Order, inneboende i alla professionella kategorier, som hanterar problemen relaterade till utvärderingen och hanteringen av problemet. Risken är i själva verket att försökspersonerna utvecklar allt allvarligare ångestbesvär som på sikt också kan tvinga dem till psykoterapeutiska eller farmakologiska behandlingar.