Anonim

Det verkar så, åtminstone enligt forskaren Robert Hare, en av de ledande forskare inom brottspsykologi, författare till många böcker om ämnet, inklusive psykopater i makten.

Vem är psykopaterna? Med "psykopat" menas en person som lider av allvarliga störningar relaterade till empati, som inte kan identifiera sig med andras glädje eller smärta, men som kan använda något sätt för att lyckas.

Chef eller seriemördare? Om det bland psykopater verkligen finns en hög andel seriemordare, skulle många också finnas i maktrollerna inom finans och industri, där det är möjligt att fatta fördelaktiga beslut för sig själva, men ofta extremt skadliga på social nivå.

Dessa farliga "vita krage" verkade vara normala, ljusa och intelligenta, men bara för att önskan om makt och seger tillåter dem att övervinna alla hinder genom bedrägeri och manipulation: det är just tack vare dessa strategier som de lättare skulle nå toppen av de samhällen där de arbetar .