Anonim

Nej. Därför, trots den starka frestelsen att ta och ta hem, bör man verkligen undvika det. Bättre att koncentrera sig på belöningen snarare. Enligt lagen (art. 927-931 Civil Code) måste alla som hittar en "mobil" sak (från pengar till ett paraply) lämna tillbaka den till ägaren.

Läs också: Är det lagligt att skriva om pengar?

Förfarandet. Om han inte vet vem han är, måste han överlämna den till borgmästaren (eller hans representant) för den plats där han hittade den och beskriva omständigheterna för konstaterandet. Borgmästaren publicerar ett meddelande på den kommunala anslagstavlan, på två på varandra följande söndagar och i tre dagar varje gång; Efter ett år utan att presentera ägaren tillhör objektet personen som hittade det. Om det emellertid påstås av dess ägare har den senare skyldigheten - inte bara moralisk - att betala dem som hittade den (men bara om den senare begär det) ett belopp som är lika med en tiondel (eller en tjugonde, för belopp över 5, 17 euro) för summan eller priset för den aktuella artikeln. Om det inte har något kommersiellt värde fastställs priset av domaren.

Läs också: Är det lagligt att ha rapporter i hissen?

Straffade dårar. Att bli smart och springa bort med portföljen kan kosta dig dyrt. Enligt artikel 647 i strafflagen kan de som har missförbrukat pengar eller saker som förlorats av andra straffas - på klagomål från skadelidande - med fängelse upp till ett år eller en böter på 30 till 300 euro. Om ägaren var känd fördubblas straffen: fängelse i upp till två år.