Anonim

Vill du öppna ett företag? Först måste du beräkna Q-faktorn! Den franska fysikern Pablo Jensen, Normal School of Lyon, har undersökt mer än 8 500 butiker i den franska staden för att bedöma hur mycket området där de öppnas påverkar affärer. Han upptäckte att övningar med relaterade aktiviteter tenderar att uppstå nära varandra. Till exempel slaktare och delikatesser på ena sidan och tvätt och bokhyllor på andra sidan. Som om liknande butiker (efter produkttyp) lockade varandra, medan de tenderade att slå tillbaka varandra.

Till följd av denna analys en matematisk modell, hämtad från teorin om magnetism, beräknade Jensen vad han kallade Q-faktorn.

Enligt hans beräkningar gick till exempel en serie bagerier, bland de som öppnades mellan 2003 och 2005, i konkurs eftersom de hade en Q-faktor som var för låg jämfört med andra bagerier på grund av en dålig plats i området.

Enligt Jensen tjänar Q-faktorn till att förutsäga ett företags "förmögenhet". Och till och med Lyon Chamber of Commerce har beslutat att anta systemet för att hjälpa nya företagare.