Anonim

Den första granskningen av utgifterna görs hemma, och italienarna vet något om det. För att förstå hur förhållandet till pengar har förändrats i vårt land kommer en Eurispes- undersökning att fokusera på ingredienserna som bestämmer våra inköp, hur mycket vi påverkas av det mer eller mindre kända varumärket och hur mycket från platsen där produkten är sålda, fysiska eller virtuella. Vad får oss att välja en onlinetjänst? Hur viktigt är priset, innovationsgraden för de produkter vi köper eller deras hållbarhet?
Undersökningen är kopplad till en Focus-forskning som är dedikerad till inköp som inte bara är motiverade av det lägre priset, utan av förhållandet mellan kostnader och kvalitet som också förstås som teknologisk innovation, miljöpåverkan och tjänster relaterade till produkter.
Ett enkelt frågeformulär kommer att finnas tillgängligt mellan 19 april och 19 maj på denna länk och kommer att innehålla ett första block med frågor som syftar till att utforska förhållandet till varumärken, låg kostnad, online-köp, medan ett andra block kommer att definiera en social profil demografisk associerad med svaren med full respekt för användarnas integritet.
Undersökningens deltagare kommer också att delta i en tävling som tilldelar vissa priser till 21 vinnare som väljs. Syftet med initiativet Eurispes-Focus: att undersöka hur mycket italienarna har förändrat sitt sätt att tänka och agera genom att välja "smartköp".

Delta i undersökningen och tävlingen