Anonim

I sedelläsare av bensinstationer eller videospel kommer en serie optiska sensorer att tas i drift. Parametrarna som känns igen av dessa är papperets längd, densitet och färg. I det senare fallet analyseras sedeln med hjälp av infraröda ljuskällor. Uppgifterna jämförs med exemplarets sedlar för att avgöra om anteckningen är sann eller falsk. I USA trycks sedlar med magnetiskt bläck som underlättar automatisk avläsning. På europeiska sedlar finns detta bläck endast i spår och avläsningen är därför mindre pålitlig.