Anonim

Schweizarna är mycket förtjust i miljön, som vi vet, och en av pärlorna i deras land (och av Europa) är Genèvesjön eller Genèvesjön. För att skydda den från förorening har Lausanne Polytechnic utformat Envirobot (från miljö, som betyder "miljö"), en robotål som när den är klar kommer att kunna övervaka kvaliteten på dess vatten och i framtiden andras sjöar.

Uppdaterad version. Envirobot är i sitt andra liv. En första prototyp, kallad Amfibot, hade faktiskt använts av biologer för att studera reptiler och amfibier. Dess "2.0" -version är större och kommer att vara utrustad med sensorer, GPS och ett kommunikationssystem som gör det möjligt att skicka data till laboratoriet via mobil eller trådlös.

Hur fungerar det? Roboten, som simmar i vattnet i sjön, kommer att spåra närvaron av tungmetaller (som bly) och förorenande bakterier, samla in data och samla in prover för studier i laboratoriet. Envirobot kommer inte att behöva fjärrkontrolleras och att röra sig självständigt kommer att följa spåren av föroreningar som en hund för att förstå var de är koncentrerade och vad deras källor är.

Smidig och snabb. Roboten är mindre än en meter lång och är byggd med en 3D-skrivare i epoxiharts, ett material som gör den vattenbeständig. Dess form och dess smidiga och smala rörelser gör att den kan skapa mycket liten turbulens i vattnet för att inte förändra mätningarna.